Voorwaarden / General Conditions


for English, please scroll down 

 1. De organisatie behoudt zich het recht een team uit de competitie te halen wanneer een team zich niet houdt aan de bij de competitie gestelde eisen.
 2. Mix teams (mannen en vrouwen gemengd) worden niet toegelaten in de competitie.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden. Er is dan ook geen mogelijkheid tot restitutie van inschrijfgelden bij slecht weer.
 4. Alleen de organisatie bepaalt of wedstrijden worden afgelast vanwege slecht weer. Deze beslissing kan vlak voor aanvang van de wedstrijden genomen worden.
 5. Iedere deelnemer dient zich, bij het gebruiken van de faciliteiten van de X, aan het huishoudelijk reglement van de X te houden. Dit huishoudelijk reglement is hier te vinden. Voor de DBC is het niet verplicht om in bezit te zijn van een X-abonnement.
 6. Het is bij Kratos niet toegestaan om eigen drank mee te nemen. In de beachkeet kan tegen een kleine vergoeding bier/fris/wijn worden gekocht.
 7. Teams dienen zelf voor een beachvolleybal te zorgen.
 8. Op de competitiewedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing. Deze zijn hier te vinden.
 9. Om deel te nemen aan de Delftse Beach Competitie moet je in de seniorencompetitie van de NeVoBo spelen of minimaal 18 jaar zijn. 
 10. Minimaal een week voor start van de competitie hoor je van de organisatie of je bent toegelaten of niet.

 

Terms and conditions

 1. The organization reserves the right to dispatch a team from the competition when a team doesn't obey the rules that are drawn for the competition.
 2. Mix teams (men and women mixed) are not allowed in the competition.
 3. The organization is not responsible for the weather circumstances. There is no option for restitution of contribution with bad weather.
 4. Only the organization can decide to cancel the matches with bad weather. This decision can be made just before the start of the matches.
 5. All participants have to obey the domestic regulations, when using the facilities of X. This domestic regulations are found here. In is not mandatory to have an X subscription, while partaking in the DBC.
 6. At Kratos, it is not allowed to take your own drinks. At the 'beachkeet' you can buy beer/soda/wine for a small price.
 7. Teams have to take care of a beach volleyball themselves.
 8. At the competition, the competition regulation is applicable. This can be found here.
 9. To participate in the Delftse Beach Competitie you have to play at the senior competition of the NeVoBo or be at least 18 years.
 10. At least one week before the start of the competition you will hear from the organization whether you have been admitted or not