Kosten / Costs


Voor de Delftse Beach Competitie worden de volgende prijzen gehanteerd:

Lid VVV Delta, Kratos of Shot € 35 per team
Niet lid € 35 per team

 

Voor deelname aan trainingen worden extra kosten gerekend. Kijk voor meer informatie hierover op de site van je beachvereniging.

 

Gelieve te betalen vóór donderdag 2 juni 2022, anders verlies je je plek in de competite.

De kosten voor de Delftse Beach Competitie bedragen € 35,00. Gelieve de betaling te doen via deze link.

U kunt ook betalen door € 35,00 over te maken op IBAN NL18 SNSB 0339 6746 28 op naam van “DSBV Shot” met uw volledige naam en DBC2022 in de omschrijving.

 

The Delft Beach Competition charges the following fees for players: 

Member VVV Delta, Kratos or Shot € 35 per team
Not a member € 35 per team

 

Joining the training requires an additional fee. More details can be found on the website of your association. 

 

Please make the payment before Thursday June 2 2022 or else you will give up your spot in the competition. 

The cost for the Delftse Beach Competition is €35,00. Please make the payment via this link.

 

Alternatively, you can pay by transferring €35,00 to IBAN NL18 SNSB 0339 6746 28 in the name of “DSBV Shot” with your full name and DBC2022 in the description.

 

If you have any questions, feel free to send an email to [email protected]